Merak ettiğiniz bütün dini konular.

Peygamberlere İman

Her konudaolduğugibi din konusunda da biröndereihtiyaçduyarız.Dinimizkonusundabizeyolgösterecekinsanlar Allah tarafındanseçilmiş, bizeyolgöstermeklesorumlu peygamber dediğimizkişilerdir. Peygamberler Allah tarafındanseçilmişvebirtopluluğuuyarmasıiçingönderilmiştir.Bu toplumlarınkimipeygamberlereimanedipdoğruyoluseçse de kimiinkaretmişvemutlakbirzararauğramıştır.PeygamberlerAllah’ınelçisidir.Normal...