Merak ettiğiniz bütün dini konular.

Sorularla İslamiyet

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un talimatıyla 4-15 Eylül tarihleri arasında valilerin Müslümanlar tarafından kurulan dini ve...
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) Ve­dâ Hac­cı’nda takrîben yüz yir­mi bin sa­hâ­bî mev­cut­tu. Bun­lar­dan yüz ­bi­nin üze­rin­de­ki...
Üzerimizdeki nîmetlerin şükrânesi olarak, o nîmetten mahrum olanlara hizmet ve ikramda bulunmayı, saâdet bilmeliyiz. Hattâ...
Bir yerden başka bir yere intikale hicret ve sefer deniyorsa da asıl hicret; Allah ve...
Mü’min bir gencin elmas gibi kıymet kazanıp başlara tâc edilmesi için, dâimâ istikâmet üzere bir...
Allah’tan en çok korkan kişiler kimlerdir? Hz. Hasan (r.a), abdest alıp bitirdiğinde rengi değişirdi. Bunun sebebi sorulduğunda...
Sünnet-i Seniyye’ye riâyet etmenin önemi ve fazileti nedir? Mervân bin Hakem ile bir görüşmesi esnâsında onun...
Bir işe başlarken okunması tavsiye edilen duâ… Bir işe başlarken ilk önce besmele çekip, besmelenin...
Her mü’min için en kıymetli nasip, evlendiği kimsenin amel-i sâlih sahibi, müttakî bir kimse olmasıdır....
Peygamber Efendimiz ve Raşid Halifeler dönemlerinde hutbe nasıl okunurdu? Hz. Hasan (r.a), bir Cuma günü...
Peygamber Efendimiz’in sofra adabı nasıldı? Peygamberimiz nasıl yemek yerdi? Peygamberimiz yemek yerken nelere dikkat ederdi?...
Cehennemden bir pay almak istemeyen Müslüman nelere dikkat etmelidir? Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: “Ben sadece...
Kurban kesen kasabın gayrimüslim olması halinde kesilen kurban geçerli olur mu? Kurban bir ibadet olduğu...
Hz. Ömer (r.a), Resûlullah Efendimiz’in yakınlarına en büyük değeri verirdi. Bunu da her yerde fiilî...
Kur’an’da geçen dua ayetlerinin mahiyeti nedir? Hangi durumlarda dualar kabul olur veya olmaz? Dua ile...
İslam’a göre her zaman dua edilebilir mi, özel dua etme vakitleri var mıdır? İslam dinine...
İnsanı Allah’a yaklaştıran amelleri öğretmesi sebebiyle, en üstün hayır ilimdir. Dolayısıyla akıllı bir mü’min, Cennete...
Allah’ı en iyi kim bilebilir? Faydalı ilim öğrenmek ve öğretmek sadaka-i cariye midir? Faydalı ilimle...