Merak ettiğiniz bütün dini konular.

Peygamberlere İman

Peygamberlere İman

Her konudaolduğugibi din konusunda da biröndereihtiyaçduyarız.Dinimizkonusundabizeyolgösterecekinsanlar Allah tarafındanseçilmiş, bizeyolgöstermeklesorumlu peygamber dediğimizkişilerdir.

Peygamberler Allah tarafındanseçilmişvebirtopluluğuuyarmasıiçingönderilmiştir.Bu toplumlarınkimipeygamberlereimanedipdoğruyoluseçse de kimiinkaretmişvemutlakbirzararauğramıştır.PeygamberlerAllah’ınelçisidir.Normal insanlardanfarklıolarak Allah ilearalarındaözelbirbağvardır.Bu bağsayesinde Allah peygamberlerevahiygönderir.Peygamberleringörevibuvahiyleriaçıklayıpuygulamalıolarakkavmineanlatmaktır.En önemligöreviinanmayaninsanlarıAllah’aimanetmeyedavetetmektir.PeygamberlereimanetmekdemekAllah’ınyeryüzündekigölgesineimanetmekdemektir.Peygamberlerinsorumluluğudoğruyolugöstermektir.Bu yolainanıpyürümekinsantekelinekalmışbirdurumdur.Peygamberleruyarırveöğretir.Tarihtezulümgörmüşpeygamberlervardır.Uyardığıkişilertarafındankötümuamelegören, baskıyapılan, hattaşehitedilenpeygamberlervardır.İnanmayan, bozulmuşbirtoplumuıslahetmeyeçalışanpeygamberler her zamanbaşarılıolamamıştır.Kimipeygamberlermeslekehli, kimisiiyibirkomutanolmuştur.Peygamberlerhalkıniçindeninsanlardır.Fizikselolarak normal insanlardanfarklarıyoktur.Bu sayedeinsanlarıninanmasıdahakolayolur.Peygamberlerahlakiyöndentemiz, sorumluluksahibiveolguninsanlardır.Kur’an’dapeygamberlerinözelliklerinedeğinilmiştir.Hattakıssalarilepeygamberhayatlarıhakkındabilgiverilir.Peygamberlerinsözlerineitibaretmek, onlarıngösterdiğiyoldayürümek, onlarıntakipçisiolmakmüslümanınfarzgörevleriarasındadır.Allah’ınelçisineimanetmekAllah’ınvarlığınınüzerimizdekigölgelerindenbirisineimanetmektir.Peygamberleriinkaredentoplumlarbüyükzarargörmüşlerdir. PeygamberlereinanıppeygamberlerinyolundanyürüyentoplumlarisedinibiraşkileAllah’abağlanmışlardır. İnsanlarındiniaçıdanyorumlayamadığıveanlayamadığışeyleripeygamberleryardımıylaöğrenipuygularlar.Peygamberlerdevletyönetmiş, savaştaorduyönetmiş, en önemlisi de liderlikvasıflarınasahipkişilerdir.

Allah insanlararol model olarakdoğruahlaklı, düzgündüşüneninsanlarıpeygamberolarakgöndermiştir.Peygamberlerinsanlarıuyarmışvedoğruyolasevketmeyeçalışmıştır. Biz insanlaradüşen son peygamberHz.Muhammed’ekadarolanpeygamberlerinsözlerineitibaretmekveuygulamak.

 

ETİKETLER:
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ